Kategorie

Amulety a talismany, náboženské a magické symboly: přívěsky na krk

Počet produktů: 161
Amulety a talismany, náboženské a magické symboly: přívěsky na krk

Amulety a talismany od úsvitu dějin ve všech kulturách provázely člověka od...

Amulety a talismany od úsvitu dějin ve všech kulturách provázely člověka od jeho narození, přes všechny etapy lidského Bytí až po  fyzickou smrt  a dokonce i poté.  Blízcí vždy  obdarovávali amulety své drahé zemřelé před cestou na Druhý břeh.  Talismany a amulety byly celé věky magickou součástí našich životů, uměly ochránit vše, co lidem bylo drahé a přivolávaly to, co čem majitel ze srdce toužil. 

Ani  dnes tomu není jinak, amulety a talismany nijak neztratily svou moc, jejich magie se nikam nevytratila a nikdy nevytratí. Nezáleží zda tomu věříme či nikoli, prostě to tak je. 

Amulety a talismany nám dodávají vnitřní sílu, probouzí Vyšší vědomí,  zvyšují energetické vibrace , povznáší ducha i duši člověka. Pozitivní účinek amuletů ( i talismanů) spočívá ,mj. ve specifických frekvencích, které vyzařují díky svému tvaru či materiálu, ze kterého jsou vyrobeny a zároveň je nezanedbatelný a nezpochybnitelný jejich vliv na lidské podvědomí. Amulety a talismany mají mnohem větší moc, pokud v jejich sílu skutečně věříme a svým skepticismem nesabotujeme jejich pozitivní účinky. 

Amulety mají ochrannou funkci, mají se nosit stále při sobě, co nejblíže při těle, zásadně  má jeden amulet sloužit jen a  jen jedné osobě.

Talismany přivolávají dobro a Štěstěnu do všech oblastí lidského života. Využijte prastarou, tisíci generacemi ověřenou Sílu amuletů a talismanů, vpusťte Magii do svých životů.

Více

Podkategorie

 • Pohanství a čarodějnictví
 • Buddhismus a Staří Bohové Číny
 • Hinduismus
 • Křest´anství
 • Jiná náboženství (starověký Egypt, židovská Kabala,islám...) a magické symboly
 • Molekuly pro chemiky a mediky: talismany pro všechny skálopevné realisty

  Máte kamaráda či někoho blízkého, který věří jen a jen vědecky podloženým faktům či statistikám? Či vy sami dáváte přednost "zdravému rozumu" a logice před věškerou "Magií Života"? Udělejte radost sobě či realisticky založenému kamarádovi / kamarádce  a pořiďte si šperk, který je skutečně originální!

 • Satanismus

  Jako satanismus se označuje kult „padlého anděla“ Satana, chápaného (na rozdíl od křesťanství) jako protiklad Boha.

  Protože pro křesťany je Bůh zdrojem veškerého dobra, je Satan naopak ztělesněním zla, a satanismus proto lze ve většině jeho forem chápat mj. jako negaci tradičního křesťanství, touhu vymezit se proti němu a do značné míry i znechucení většinovou společností. Pro tento negativní charakter se satanismus obvykle nezařazuje mezi křesťanské směry, i když z křesťanské teologické tradice vychází a v řadě svých směrů je ideově na křesťanství závislý. Satanismus je typickým představitelem stezky levé ruky.

  Satanismus není organizačně ani myšlenkově jednotný, během historie vzniklo mnoho různých hnutí, sekt a ideologií označovaných jako satanistické. Satanismus představuje hnutí, které jehož jednotlivé skupiny vznikají a zanikají bez jakýchkoliv vazeb na předcházející. Podstatou tohoto hnutí je vzpoura, která užívá symbolu křesťanského "vzdorboha".

  V současné době je satanistické hnutí v anglosaském světě silně ovlivněno dílem Antona Szandora LaVeye, který vycházel z antického hédonismu a Nietzscheho nihilismu. Vedle tohoto filozofičtějšího satanismu ovšem existovaly a existují i satanistické socio-patologické skupiny a jedinci, pro něž satanismus mimo jiné znamená přinášení krvavých obětí nebo páchání jiných zločinů.

  Zdroj: www.wikipedia.org

 • Zajímavosti na krk

Produktů na stránce

Produktů na stránce