Kategorie

Věštecká / siderická kyvadla

Počet produktů: 35
Věštecká / siderická kyvadla

Práce s kyvadlem

Práce s kyvadlem

Kyvadlo může vykonávat několik pohybů:
 * pohyby kývavé – svisle směrem k vám, vodorovné zleva doprava; pohyby otáčivé – po nebo proti směru pohybu hodinových ručiček; dále kyvadlo může *  poskakovat na místě; nebo bude  * zarytě mlčet a ani se nehne.

Než začnete pracovat s kyvadlem, měli byste požádat o ochranu při práci s kyvadlem, o zachování vaší nezaujatosti a poskytnutí správných odpovědí.

 Neměli byste se ptát na:
► nepřítomnou osobu
► na osobu, která vám k tomu nedala souhlas
► na osoby nebo na věci, které nesouvisí přímo s vámi

Opět platí, že jakékoliv testování s kyvadlem byste si měli zapisovat a ověřovat si správnost svých odpovědí.

Čištění kyvadla
Kyvadlo můžete čistit mnoha způsoby. Je dobré také přihlédnout k materiálu, z jakého je vyrobeno. K čištění kyvadla se používá nejčastěji svíčka (tuto metodu používám já), voda, sůl, zem, jiný kámen nebo mentální očista.

Poděkování a uložení kyvadla
Na závěr práce s kyvadlem byste měli poděkovat za ochranu a získané informace. Kyvadlo pak uložte třeba do váčku nebo krabičky, pokud ho zrovna nenosíte jako přívěšek stále u sebe.

Více

Produktů na stránce

Produktů na stránce