Kategorie

Triskelion: keltský symbol

Triskelion: keltský symbol

Jednoduše se dá říci, že triskelion představuje lidský pokrok a soutěživost, která lidstvo a člověka samotného neustále pohání kupředu.

Řecký výraz triskelion lze doslovně přeložit jako "tojnohý" a opravdu: triskelion vznikl z předlohy tří běžících nohou. Tato předloha je dosud známá v heraldice některých států a měst (Bretaň, Sicílie a ostrov Man).

Symbolika triskelionu spočívá na dvou hlavních představách: 1) Představuje pohyb

Všechny 3 větve (úhly, lopaty, nohy...) jsou v neustálém pohybu - běží kupředu.

Díky tomuto základu je treskelion spojován s:

 •     Akcí / činy / aktivním jednáním
 •     Cykly
 •     Pokrokem
 •     Revolucí
 •     Soutěžemi

 

2) 3 úhly / větve / nohy jsou klasickým symbolem pro Trojjedinost, se kterou se setkáváme ve všech kulturách v různých časech.

Obecně lze řžíct, že triskelion v sobě zahrnuje tyto pojmy a jejich energii:

 •     Duch, duše, tělo
 •     Otec, Syn, Duch svatý
 •     Matka, otec, dítě
 •     Minulost, současnost, budoucnost
 •    Síla, intelekt, láska
 •     Stvořitel,  Ničitel, Udržovatel


Vždy bude záležet na majitely triskelionu jaké významy svému amuletu přiřadí: podle své víry a doby, ve které žije.

Pokud se pokusíme o sjednocení obou představ výše uvedených, docházíme k závěru, že keltský symbol představuje nesmrtelnou, lidskou touhu po dosažení jednoty v některé či všech "Trojjediností".

Není bez zajímavosti a jistě není náhoda, že číslice tři má velký magický náboj. Jedním vysvětlením pro sílu "trojky" je, že kopíruje 3 fáze Měsíce a získává tedy sílu Luny.

Ve spojitosti s Lunou tedy triskelion nabývá tyto kvality:

 •     Tajemství
 •     Ženství
 •     Intuice
 •     Podvědomí
 •     Duchovno, Magie
 •     Archetypální moudrost


Jak je vidět, že triskelion představuje mnohem více než "trojnohý". Je jasné, že Kelty, kteří věřili a žili magií byl treskelion živý obraz, který jim dodával energii a Sílu.

Shrnutí:

 •     Osobní růst
 •     Lidský rozvoj
 •     Duchovní expanze

 

Obrněný triskelion na vlajce a znaku ostrova Man, obr., zdroj:www.cs.wikipedia.org.

Text: admin, přeloženo + upraveno podle: http://www.whats-your-sign.com/triskelion-celtic-symbol-meaning.htmlLeave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code